Número d'Euler

Estudis  

El número d’Euler considerat el nombre per excel·lència del càlcul. És un nombre irracional i té aplicacions en diverses àrees de les matemàtiques, la física i l’economia.

El número d’Euler surt d’aproximar l’expressió:

i el seu valor és aproximadament .

Es fa servir per simplificar molts problemes matemàtics.

Una propietat del número és que la seva funció exponencial és la derivada d’ella mateixa, el que és convenient per moltes funcions exponencials i logarítmiques.

També es pot calcular com a resultat de la sèrie infinita

i a més és l’única solució positiva de l’equació integral

El número d’Euler en el càlcul de l’interès compost continu

Suposem que prestes 100 € a una altra persona a un interès del 5% anual.

Normalment l’interès es liquida mensualment de manera que l’interès mensual serà . Quin serà el valor del préstec d’aquí a dos anys? Per fer-ho senzill assumim que el préstec no requereix pagaments fins al final d’aquests dos anys.

La fórmula per calcular l’interès és:

on

Valor de la inversió
Inversió inicial
Tipus d’interès
Període, en aquest cas nombre de mesos
Temps, en aquest cas dos anys

Si liquidem mensualment al cap de dos anys tindrem:

Què passaria si liquidem interessos diàriament? Canviem 12 per 365:

I si liquidem interessos cada hora? Sortirien 8,760 hores en un any:

Veiem que cada vegada guanyem fraccions més petites quan més freqüentment liquidem els interessos. En el límit tindríem la liquidació continua d’interessos:

I tenim que és molt semblant a l’avaluació de en

De fet si fem la substitució:

Llavors:

En la fórmula de l’interès compost tindríem:

I podem substituir per i la fòrmula de interès compost continu queda com:


Matemàtiques Càlcul

Return to blog