Número d'Euler

El número d’Euler considerat el nombre per excel·lència del càlcul. És un nombre irracional i té aplicacions en diverses àrees de les matemàtiques, la física …

Derivació

La derivada d'una funció en un punt específic mesura la taxa de canvi instantània de la funció respecte a la seva variable independent.

Trail and ultra-trail running physiology basics

Endurance sports have very specific energy requirements. We need to understand the energy pathway from food intake to its processing at cellular level.

AI BASICS

At its most basic level, AI refers to the development of computer systems that are able to perform tasks that would normally require intelligence, such …